Πίσω τοίχωμα

BMW 3.0Si E3 φορείο ΗΠΑ M30

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

Πίσω τοίχωμα
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πίσω τοίχωμα κάθισμα συνθετικό δέρμα
1
 i  52 10 1 860 965

SCHWARZ

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

1 kg

2.2 lb

0,00 
Πίσω τοίχωμα κάθισμα δέρμα
1
 i  52 10 1 886 724

SCHWARZ

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

986 g

2.2 lb

86,40 
Προσκέφαλο μπροστά ρυθμιζόμενο

← Προσκέφαλο μπροστά ρυθμιζόμενο

Κάθισμα μπροστά-ρύθμιση ύψους καθίσματος

Κάθισμα μπροστά-ρύθμιση ύψους καθίσματος →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.