Κάθισμα μπροστά-ρύθμιση ύψους καθίσματος

BMW 3.0Si E3 φορείο ΗΠΑ M30

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

Κάθισμα μπροστά-ρύθμιση ύψους καθίσματος
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Συνδετήρια ράβδος πλευρά οδηγού
1
 i  52 10 1 821 259

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

44 g

1.55 oz

0,00 
Covering piece
2
 i  52 10 1 826 360
4

10 g

0.35 oz

0,14 
Ροδέλα
3
 i  52 10 1 826 101

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

6

8 g

0.28 oz

0,00 
Ροδέλα
4
 i  07 11 9 936 432

8,4

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

6

10 g

0.35 oz

0,08 
4
 i  07 11 9 936 441

8,4

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

6

10 g

0.35 oz

0,49 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
5
 i  07 12 9 922 716

M8

6

10 g

0.35 oz

1,77 
Ροδέλα
6
 i  07 11 9 931 660

8,4

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2
0,23 
Μηχαν.ασφάλισ.καθίσματος εξωτερ.αριστερά
7
 i  52 10 1 817 387

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

238 g

0.5 lb

0,00 
Σύστ.ρύθμισης ύψους καθίσματος αριστερά
8
 i  52 10 1 823 717

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

6.2 kg

13.7 lb

0,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
9
 i  52 10 1 817 572

M6X18

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

6 g

0.21 oz

0,15 
Κάλυμμα αριστερά
10
 i  52 10 1 820 731

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

162 g

0.4 lb

15,43 
Προστατευτικό κάλυμμα εσωτερ. αριστερά
11
 i  52 10 1 823 715

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

8 g

0.28 oz

0,82 
Προστατευτικό κάλυμμα εξωτερ. αριστερά
11
 i  52 10 1 823 716

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

11 g

0.39 oz

0,81 
Πίσω τοίχωμα

← Πίσω τοίχωμα

Μηχανισμός ανάκλισης καθίσματος

Μηχανισμός ανάκλισης καθίσματος →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.