Προσκέφαλο μπροστά ρυθμιζόμενο

BMW 3.0Si E3 φορείο ΗΠΑ M30

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

Προσκέφαλο μπροστά ρυθμιζόμενο
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Χιτώνιο
1
 i  52 10 1 838 965
8

4 g

0.14 oz

0,42 
Ελατήριο
2
 i  52 10 1 838 966

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

4 g

0.14 oz

0,29 
Σύρτης ασφάλισης
3
 i  52 10 1 838 094

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

105 g

0.2 lb

0,00 
Κάλυμμα κάτω μέρος
4
 i  52 10 1 838 969
4
3,17 
Κάλυμμα
5
 i  52 10 8 191 245

SCHWARZ

4
2,44 
Σφιγκτήρας
6
 i  51 41 1 870 718
2
0,26 
Κουμπί
7
 i  52 10 1 838 967
2
3,90 
Ράγα καθίσματος

← Ράγα καθίσματος

Πίσω τοίχωμα

Πίσω τοίχωμα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.