Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S521A Αισθητήρας βροχής
S540A Σύστημα ελέγχου ταχύτητας
S541A Ενεργό Cruise Control
S544A Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Θέρμανση τιμονιού (S248A) = ναί
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού
1
 i  61 31 9 169 755
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αισθητήρας βροχής S521A ναί

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A ναί

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

από Σεπ '08 1

590 g

1.3 lb

358,62 
1
 i  61 31 9 169 751
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αισθητήρας βροχής S521A όχι

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A ναί

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

από Σεπ '08 1

590 g

1.3 lb

358,62 
1
 i  61 31 9 169 752
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αισθητήρας βροχής S521A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A ναί

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

από Σεπ '08 1

600 g

1.3 lb

358,62 
1
 i  61 31 9 169 756
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αισθητήρας βροχής S521A ναί

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A ναί

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

από Σεπ '08 1

600 g

1.3 lb

358,62 
Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού
2
 i  61 31 9 169 749
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αισθητήρας βροχής S521A όχι

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A όχι

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

από Σεπ '08 1

510 g

1.1 lb

0,00 
2
 i  61 31 9 169 753
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αισθητήρας βροχής S521A ναί

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A όχι

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

από Σεπ '08 1

510 g

1.1 lb

311,84 
Κασέτα ωρολογιακού ελατηρίου
3
 i  61 31 9 169 765
από Σεπ '08 1

150 g

0.3 lb

87,31 
Κοχλίας Torx
4
 i  61 31 8 380 482
από Σεπ '08 4

10 g

0.35 oz

0,62 
Περίβλημα υποδοχής
5
 i  61 13 6 925 586
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή MQS
61 13 1 383 776
από Σεπ '08 6 POL. Z-CODE
ποσότητα: 1
Θηλυκή επαφή MQS
61 13 1 393 724
από Σεπ '08 6 POL. Z-CODE
ποσότητα: 1

6 POL. Z-CODE

από Σεπ '08 1
4,29 
5
 i  61 13 8 364 664
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Προστατευτικό κάλυμμα
61 13 8 364 652
από Σεπ '08 12 POL.
ποσότητα: 1

12 POL.

από Σεπ '08 1
0,46 
Σετ επισκευής
+Πληροφορίες

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

6
 i  83 19 2 179 894

SZL

να Νοε '08 1

110 g

0.2 lb

30,25 
Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού

← Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού

Διακόπτης πολλαπλ.λειτουργ.τιμόνι σπορ/M

Διακόπτης πολλαπλ.λειτουργ.τιμόνι σπορ/M →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.