Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S249A Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι
S521A Αισθητήρας βροχής
S540A Σύστημα ελέγχου ταχύτητας
S541A Ενεργό Cruise Control
S544A Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Θέρμανση τιμονιού (S248A) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού
1
 i  61 31 9 123 049
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A όχι

Και 

Αισθητήρας βροχής S521A ναί

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A όχι

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A ναί

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

1

580 g

1.3 lb

358,62 
1
 i  61 31 9 123 049
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

Και 

Αισθητήρας βροχής S521A ναί

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A όχι

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A ναί

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

1

580 g

1.3 lb

358,62 
1
 i  61 31 9 123 056
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

Και 

Αισθητήρας βροχής S521A όχι

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A ναί

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A όχι

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

1

580 g

1.3 lb

358,62 
1
 i  61 31 9 123 048
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A όχι

Και 

Αισθητήρας βροχής S521A όχι

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A όχι

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A ναί

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

1

580 g

1.3 lb

358,62 
1
 i  61 31 9 123 048
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

Και 

Αισθητήρας βροχής S521A όχι

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A όχι

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A ναί

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

1

580 g

1.3 lb

358,62 
1
 i  61 31 9 123 057

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A όχι

Και 

Αισθητήρας βροχής S521A ναί

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A ναί

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A όχι

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

να Νοε '09 1

580 g

1.3 lb

314,95 
1
 i  61 31 9 123 057

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

Και 

Αισθητήρας βροχής S521A ναί

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A ναί

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A όχι

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

να Νοε '09 1

580 g

1.3 lb

314,95 
1
 i  61 31 9 203 109
1

560 g

1.2 lb

358,62 
1
 i  61 31 9 123 056
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A όχι

Και 

Αισθητήρας βροχής S521A όχι

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A ναί

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A όχι

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

1

580 g

1.3 lb

358,62 
Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού
2
 i  61 31 9 123 032
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A όχι

Και 

Αισθητήρας βροχής S521A όχι

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A όχι

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A όχι

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

1

500 g

1.1 lb

311,84 
2
 i  61 31 9 123 032
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

Και 

Αισθητήρας βροχής S521A όχι

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A όχι

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A όχι

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

1

500 g

1.1 lb

311,84 
2
 i  61 31 9 169 071
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

Και 

Αισθητήρας βροχής S521A ναί

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A όχι

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A όχι

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

1

620 g

1.4 lb

358,62 
2
 i  61 31 9 169 071
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A όχι

Και 

Αισθητήρας βροχής S521A ναί

Και 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A όχι

Και 

Ενεργό Cruise Control S541A όχι

Και 

Σύστημ.ελέγχ.ταχύτητ. με λειτουρ.πέδησης S544A όχι

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

1

620 g

1.4 lb

358,62 
Κασέτα ωρολογιακού ελατηρίου
3
 i  61 31 9 122 509
1

130 g

0.3 lb

87,31 
Κοχλίας Torx
4
 i  61 31 8 380 482
4

10 g

0.35 oz

0,62 
Περίβλημα υποδοχής
5
 i  61 13 8 364 664
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Προστατευτικό κάλυμμα
61 13 8 364 652
12 POL.
ποσότητα: 1

12 POL.

1
0,46 
5
 i  61 13 6 925 586
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή MQS
61 13 1 383 776
6 POL. Z-CODE
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή MQS
61 13 1 393 724
6 POL. Z-CODE
ποσότητα: X

6 POL. Z-CODE

1
4,29 
Σετ επισκευής
+Πληροφορίες

Σετ επισκευής οπτικά εξαρτήματα SZL 

 

Προσοχη! 

Για αυτοκίνητα μέχρι την ημερομηνία 

Κατασκευής 31.10.2008, πρέπει πριν την 

Παραγγελία του κέντρου ζεύξεων κολόνας 

Τιμονιού να προσέξετε το μέτρο 

PUMA 28753830 και τις οδηγίες 

Επισκευής REP-61 31 009. 

 

 

 

 

6
 i  83 19 2 179 894

SZL

να Νοε '08 1

110 g

0.2 lb

30,25 
Κέντρο διακοπτών κεντρικής κονσόλας

← Κέντρο διακοπτών κεντρικής κονσόλας

Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού

Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.