Ρελέ αποσύνδεσης 2ης μπαταρίας K447

BMW /M3 E92 κουπέ Ευρώπη S65

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Ιούνιος 2007

 

συμπλήρωμα

Η έκδοση αμαξώματος, που εικονίζεται Στη γραφική παράσταση, χρησιμοποιείται Μόνο ως παράδειγμα και συνεπώς Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από Την τρέχουσα έκδοση.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ρελέ
1
 i  61 36 6 901 819

150A

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

250 g

0.6 lb

70,48 
1
 i  61 36 7 661 503

150A

1

240 g

0.5 lb

50,62 
Ρελέ αντλίας δευτερ.κυκλώμ.αέρα K6304a

← Ρελέ αντλίας δευτερ.κυκλώμ.αέρα K6304a

Ρελέ βάσης όπλου K424

Ρελέ βάσης όπλου K424 →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.