Ρελέ αντλίας δευτερ.κυκλώμ.αέρα K6304a

BMW /M3 E92 κουπέ Ευρώπη S65

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Ιούνιος 2007

 

συμπλήρωμα

Η έκδοση αμαξώματος, που εικονίζεται Στη γραφική παράσταση, χρησιμοποιείται Μόνο ως παράδειγμα και συνεπώς Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από Την τρέχουσα έκδοση.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ρελέ Changer lachsrot
1
 i  12 63 1 742 690
1

30 g

1.06 oz

10,31 
Υποδοχή ρελέ μαύρο λευκό
2
 i  61 13 1 389 113
1

10 g

0.35 oz

3,95 
Διπλή ελασματοειδής επαφή
3
 i  61 13 8 377 731

1,5-2,5 MM²(SN)

X
1,09 
3
 i  61 13 8 377 734

4,0-6,0 MM²(AG)

X
1,09 
Ρελέ ακροδέκτη 30G I01068

← Ρελέ ακροδέκτη 30G I01068

Ρελέ αποσύνδεσης 2ης μπαταρίας K447

Ρελέ αποσύνδεσης 2ης μπαταρίας K447 →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.