Εναλλάκτης

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S1CCA Αυτόματη λειτουργία Start Stop
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση εναλλάκτη
1
 i  12 31 8 509 023

180A

1

7.2 kg

15.9 lb

534,03 
Ρυθμιστής
2
 i  12 31 8 510 087

VALEO 150 A

να Μαρ '10 1

150 g

0.3 lb

102,92 
2
 i  12 31 8 510 088

VALEO

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA ναί

από Μαρ '10 1

150 g

0.3 lb

102,92 
Προστατευτικό κάλυμμα
3
 i  12 31 8 510 916
1

70 g

0.2 lb

13,42 
Κοχλίας ASA
4
 i  07 12 9 905 444

M10X125

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Δεκ '13 1

70 g

0.2 lb

3,28 
Βίδα αστεροειδούς κεφαλής
4
 i  12 31 9 908 092

BM10X125

1

70 g

0.2 lb

3,11 
Κοχλίας ASA
4
 i  07 12 9 905 993

M10X75

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιαν '14 1

50 g

0.1 lb

2,73 
Βίδα αστεροειδούς κεφαλής
4
 i  07 12 9 908 286

BM10X75

1

50 g

0.1 lb

1,50 
Σύστημα προθέρμανσης

← Σύστημα προθέρμανσης

Μίζα

Μίζα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.