Σύστημα προθέρμανσης

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Προθερμαντήρας
1
 i  12 23 0 035 934

BOSCH

4

30 g

1.06 oz

32,30 
Μονάδα ελέγχου προθέρμανσης
2
 i  12 21 7 810 856

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '11 1

60 g

0.1 lb

79,42 
2
 i  12 21 8 519 471

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιαν '12 1

60 g

0.1 lb

70,12 
2
 i  12 21 8 570 087
1

60 g

0.1 lb

80,00 
Κοχλίας για θερμοπλαστικά συνθετ. υλικά
5
 i  13 62 7 805 193

60X22

1

10 g

0.35 oz

0,50 
Εναλλάκτης

Εναλλάκτης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.