Έλεγχος υποπίεσης-βάση έδρασης κινητήρα

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ηλεκτροβαλβίδα
1
 i  11 74 7 810 831
1

70 g

0.2 lb

35,58 
Εύκαμπτος σωλήνας υποπίεσης μαύρος
3
 i  11 74 7 797 129

3,5X2,0

X

38 g

1.34 oz

13,09 
Εύκαμπτος σωλήνας υποπίεσης κόκκινος
4
 i  11 65 7 796 857

3,5X2,0

X

39 g

1.38 oz

11,92 
Εύκαμπτος σωλήνας υποπίεσης μαύρος
5
 i  11 74 7 797 129

3,5X2,0

X

38 g

1.34 oz

13,09 
Τεμάχιο Τ
6
 i  11 73 1 261 489
1
0,48 
Γωνιώδες εξάρτημα
7
 i  22 11 6 759 728
2
1,60 
Στήριγμα καλωδίου
10
 i  22 11 1 093 424
3
2,65 
Βάση ανάρτησης κινητήρα

← Βάση ανάρτησης κινητήρα

Βάση ανάρτησης κιβωτίου ταχυτήτων

Βάση ανάρτησης κιβωτίου ταχυτήτων →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.