Βάση ανάρτησης κιβωτίου ταχυτήτων

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Φορέας κιβωτίου ταχυτήτων
1
 i  22 31 6 778 058
1

730 g

1.6 lb

22,49 
Βάση στήριξης κιβωτίου ταχυτήτων
2
 i  22 31 6 760 303
1

320 g

0.7 lb

43,18 
Βάση έδρασης κιβωτίου ταχυτήτων
3
 i  22 31 6 799 330
2

80 g

0.2 lb

14,49 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
4
 i  22 32 6 760 945

M8X22-8.8-ZNS3

4

20 g

0.71 oz

1,15 
Κοχλίας Isa
5
 i  22 31 6 774 293

M10X32.5

4

30 g

1.06 oz

1,96 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
6
 i  22 31 6 760 944

M8

2

10 g

0.35 oz

0,81 
Εξαγωνικό περικόχλιο
7
 i  07 11 9 904 024

M8-ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,26 
Έλεγχος υποπίεσης-βάση έδρασης κινητήρα

← Έλεγχος υποπίεσης-βάση έδρασης κινητήρα

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.