Βάση ανάρτησης κινητήρα

BMW 320d ed E90N φορείο Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στήριγμα βάσης κινητήρα αριστερά
1
 i  22 11 6 775 041
1

1.1 kg

2.4 lb

59,51 
Στήριγμα βάσης κινητήρα δεξιά
2
 i  22 11 6 782 038
1

1.4 kg

3.2 lb

59,51 
Κοχλίας Torx με ροδέλα
3
 i  07 12 9 903 973

M10X60-Z1-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαϊ '12 3

40 g

1.41 oz

2,70 
Κοχλίας ASA
3
 i  07 12 9 907 181

M10X60-8.8-ZNS3

να Δεκ '14 3

40 g

1.41 oz

2,32 
Βίδα αστεροειδούς κεφαλής
3
 i  07 11 9 908 537

BM10X60-U1-8.8-

3

40 g

1.41 oz

1,41 
Κοχλίας εξωτερικό Torx
4
 i  07 12 9 903 799

M10X40

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

4

30 g

1.06 oz

1,46 
4
 i  07 12 9 903 976

M10X40-Z1-10.9

4

30 g

1.06 oz

2,19 
Βάση έδρασης κινητήρα
5
 i  22 11 6 773 742
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#8) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
22 11 6 850 329
ποσότητα: 2
(#7) Περικόχλιο με πατούρα
07 11 9 904 670
ποσότητα: 1
1

1 kg

2.2 lb

72,41 
Βάση έδρασης κινητήρα
6
 i  22 11 6 773 742
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#8) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
22 11 6 850 329
ποσότητα: 2
(#7) Περικόχλιο με πατούρα
07 11 9 904 670
ποσότητα: 1
1

1 kg

2.2 lb

72,41 
Περικόχλιο με πατούρα
7
 i  07 11 9 904 670

M10-10-ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,45 
Κοχλίας Torx με ροδέλα
8
 i  22 11 6 763 535

M8X45-10.9-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαϊ '11 4

30 g

1.06 oz

1,35 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
8
 i  22 11 6 850 329

M8X45-10.9-ZNS3

4

40 g

1.41 oz

1,45 
Έλεγχος υποπίεσης-βάση έδρασης κινητήρα

Έλεγχος υποπίεσης-βάση έδρασης κινητήρα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.