Σωλήνας ψυγείου λαδιού/εναλλάκτ.θερμότ.

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S2TBA Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S2TCA Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη
S2TMA Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας ψυγείου λαδιού παροχή
1
 i  17 22 7 631 549
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

να Ιουλ '10 1

210 g

0.5 lb

60,40 
1
 i  17 22 7 577 637
από Αυγ '10 1

200 g

0.4 lb

60,40 
1
 i  17 22 7 631 549
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Αυγ '10 1

210 g

0.5 lb

60,40 
Σωλήνας ψυγείου λαδιού επιστροφή
2
 i  17 22 7 631 550
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

να Ιουλ '10 1

220 g

0.5 lb

60,40 
2
 i  17 22 7 577 638
από Αυγ '10 1

280 g

0.6 lb

60,40 
2
 i  17 22 7 631 550
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Αυγ '10 1

220 g

0.5 lb

60,40 
Δακτύλιος-Ο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

3
 i  17 22 7 581 147

10,82X1,78/HNBR

2
1,24 
Κοχλίας συγκράτησης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

4
 i  17 22 7 555 715

M8X28-Z3

1

10 g

0.35 oz

0,82 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

5
 i  07 11 9 903 994

M6X30-U2-ZNS3

1

10 g

0.35 oz

0,39 
Στήριγμα σωλήνα λαδιού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

6
 i  17 22 7 519 270
1

10 g

0.35 oz

2,75 
Χιτώνιο αποστάτης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

7
 i  17 22 7 525 819
1

10 g

0.35 oz

2,07 
Εναλλάκτης θερμότητας
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

10
 i  17 21 7 529 499
1

760 g

1.7 lb

190,77 
Κοχλίας σπειροτόμος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

11
 i  17 11 7 536 971

D6X20 ZNS3

1
0,46 
Δοχείο διαστολής

← Δοχείο διαστολής

Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.