Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (S205A) = ναί

Και
Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης (S536A) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κοχλίας εξαέρωσης
2
 i  17 11 1 712 788
1
2,07 
Σωλήνας ψυγείου λαδιού/εναλλάκτ.θερμότ.

← Σωλήνας ψυγείου λαδιού/εναλλάκτ.θερμότ.

Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.