Εναλλάκτης

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση εναλλάκτη
1
 i  12 31 7 533 270

150A

1

7 kg

15.4 lb

502,62 
Ρυθμιστής
+Πληροφορίες

Κατάλληλο μόνο για Bosch 

2
 i  12 31 7 540 655

110A

1

60 g

0.1 lb

102,92 
Τροχαλία ιμάντα εναλλάκτη
3
 i  12 31 7 552 352
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Εναλλάκτης
12 31 7 532 964
DB=49MM
ποσότητα: X

DB=49MM

1

350 g

0.8 lb

59,31 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
4
 i  07 11 9 905 402

M8X85-U1

3

30 g

1.06 oz

1,44 
Περικόχλιο κάλυψης
5
 i  12 42 7 565 287
1

20 g

0.71 oz

2,99 
Πινακίδα οδηγιών βασικής μονάδ.ελέγχ.DME

← Πινακίδα οδηγιών βασικής μονάδ.ελέγχ.DME

Εναλλάκτης 140/150A

Εναλλάκτης 140/150A →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.