Εναλλάκτης 140/150A

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση εναλλάκτη
1
 i  12 31 7 533 270
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Κοχλίας εξαγων.κεφαλ. με εσωτερ.σπείρωμα
12 31 8 574 809
150A
ποσότητα: 1

150A

1

7 kg

15.4 lb

502,62 
Ρυθμιστής
2
 i  12 31 7 540 656
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
(#1) Αντικατάσταση εναλλάκτη
12 31 7 533 270
150A
ποσότητα: X

150A

1

80 g

0.2 lb

102,92 
Τροχαλία ιμάντα εναλλάκτη
3
 i  12 31 7 560 483
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Εναλλάκτης
12 31 7 532 966
BOSCH 6PK
ποσότητα: X

BOSCH 6PK

1

360 g

0.8 lb

59,31 
Εναλλάκτης

← Εναλλάκτης

Μίζα

Μίζα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.