Καλώδιο μίζας

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Καλώδ. σημ.σύνδεσης B+ εναλλάκτη — μίζας
1
 i  12 42 7 570 254
1

490 g

1.1 lb

42,11 
Καλώδιο γείωσης
2
 i  12 42 7 549 393
1

90 g

0.2 lb

23,06 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  07 11 9 902 900

M8X16-8.8-ZNS3

1

10 g

0.35 oz

0,39 
Περικόχλιο με πατούρα
4
 i  07 14 3 413 174

M8

3

10 g

0.35 oz

0,54 
Περικόχλιο κάλυψης
4
 i  12 42 7 565 287
1

20 g

0.71 oz

2,99 
Πλεξούδα καλωδίων μπεκ ψεκασμού/ανάφλεξη

← Πλεξούδα καλωδίων μπεκ ψεκασμού/ανάφλεξη

Στήριγμα καλωδίου

Στήριγμα καλωδίου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.