Πλεξούδα καλωδίων μπεκ ψεκασμού/ανάφλεξη

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Πλεξούδα καλωδίων μπεκ ψεκασμού/ανάφλεξη
 
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
S199A Εξοπλισμός για μολυβδούχο καύσιμο
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πλεξούδα καλωδίων μπεκ ψεκασμού/ανάφλεξη
1
 i  12 51 7 570 585
• L
1

2 kg

4.3 lb

310,32 
1
 i  12 51 7 570 579
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

Ή 

Εξοπλισμός για μολυβδούχο καύσιμο S199A ναί

1

2.3 kg

5 lb

310,32 
Πλεξ.καλωδίων κινητήρα μον.κιβωτ.ταχυτ.

← Πλεξ.καλωδίων κινητήρα μον.κιβωτ.ταχυτ.

Καλώδιο μίζας

Καλώδιο μίζας →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.