Μονάδα αξόνων εξισορρόπ. αντλίας λαδιού

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μονάδα αξόνων εξισορρόπ. αντλίας λαδιού
1
 i  11 27 7 594 471
1

6.9 kg

15.2 lb

629,82 
Σωλήνας αναρρόφησης
6
 i  11 41 7 500 328
1

170 g

0.4 lb

29,13 
Δακτύλιος-Ο
7
 i  11 41 7 507 756

22,2X3,15

1
2,51 
Αλυσοτροχός
8
 i  11 31 7 507 551
1

60 g

0.1 lb

12,51 
Κοχλίας Torx
9
 i  11 27 7 505 696

M8X100

1

40 g

1.41 oz

2,03 
Κοχλίας Torx
10
 i  11 27 7 505 697

M8X55

1

20 g

0.71 oz

1,66 
Κοχλίας Torx
11
 i  11 27 7 504 379

M8X83

6

30 g

1.06 oz

1,47 
Εξαγωνικό περικόχλιο
13
 i  11 41 7 506 378

M10X1-LH

1

10 g

0.35 oz

0,84 
Κοχλίας Isa
14
 i  07 12 9 905 061

M6X20-U1-8.8 PH

2

10 g

0.35 oz

0,80 
Μηχαν.ελέγχ.βαλβίδ.-εκκεντροφόρ.εξαγωγής

← Μηχαν.ελέγχ.βαλβίδ.-εκκεντροφόρ.εξαγωγής

Μοτέρ αξόνων εξισορρόπ. αντλίας λαδιού

Μοτέρ αξόνων εξισορρόπ. αντλίας λαδιού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.