Μοτέρ αξόνων εξισορρόπ. αντλίας λαδιού

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αλυσίδα
1
 i  11 27 7 500 502
1

140 g

0.3 lb

39,20 
Ράγα οδηγός
2
 i  11 41 7 548 800
1

70 g

0.2 lb

22,91 
Αλυσοτροχός
3
 i  11 31 7 502 180
1

50 g

0.1 lb

12,51 
Εντατήρας αλυσίδας
4
 i  11 41 7 505 842
1

80 g

0.2 lb

27,43 
Αλυσοτροχός
5
 i  11 31 7 507 551
1

60 g

0.1 lb

12,51 
Εξαγωνικό περικόχλιο
6
 i  11 41 7 506 378

M10X1-LH

1

10 g

0.35 oz

0,84 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
7
 i  07 11 9 903 489

M6X30-Z2

1

10 g

0.35 oz

0,73 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
8
 i  07 11 9 903 488

M6X55-Z2

1

10 g

0.35 oz

0,80 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
9
 i  07 11 9 903 595

M6X37-Z1

1

10 g

0.35 oz

0,77 
Μονάδα αξόνων εξισορρόπ. αντλίας λαδιού

← Μονάδα αξόνων εξισορρόπ. αντλίας λαδιού

Τροφ.λαδιού-φίλτρ.λαδιού, εναλλ.θερμότ.

Τροφ.λαδιού-φίλτρ.λαδιού, εναλλ.θερμότ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.