Επιμέρ.εξαρτ. SA 644/SA 6FL χώρος αποσκ.

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L801A Έκδοση χώρας Γερμανία
L812A Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S620A Σύστημα φωνητικού ελέγχου
S644A Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth
S6FLA Θύρα επικοινωνίας USB/Audio
S854A Έκδοση γλώσσας γαλλικά
S855A Έκδοση γλώσσας ιταλικά
S856A Έκδοση γλώσσας ισπανικά
S868A Έκδοση γλώσσας ολλανδικά
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Hands-free charging electronics, High
1
 i  84 10 9 224 674

BASIS SVS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

από Μαρ '07 να Μαρ '10 1

580 g

1.3 lb

252,67 
1
 i  84 10 9 229 740

από Μαρ '07 1

580 g

1.3 lb

377,90 
1
 i  84 10 9 224 674

BASIS SVS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

από Μαρ '07 να Μαρ '10 1

580 g

1.3 lb

252,67 
1
 i  84 10 9 229 740

από Μαρ '07 1

580 g

1.3 lb

377,90 
1
 i  84 10 9 224 674

BASIS SVS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

από Μαρ '07 να Μαρ '10 1

580 g

1.3 lb

252,67 
1
 i  84 10 9 229 740

από Μαρ '07 1

580 g

1.3 lb

377,90 
1
 i  84 10 9 224 674

BASIS SVS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

από Μαρ '07 να Μαρ '10 1

580 g

1.3 lb

252,67 
1
 i  84 10 9 229 740

από Μαρ '07 1

580 g

1.3 lb

377,90 
1
 i  84 10 9 224 674

BASIS SVS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

από Μαρ '07 να Μαρ '10 1

580 g

1.3 lb

252,67 
1
 i  84 10 9 229 740

από Μαρ '07 1

580 g

1.3 lb

377,90 
1
 i  84 10 9 224 674

BASIS SVS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

από Μαρ '07 να Μαρ '10 1

580 g

1.3 lb

252,67 
1
 i  84 10 9 229 740

από Μαρ '07 1

580 g

1.3 lb

377,90 
Ηλεκτρονικά συστήματος ανοιχτής ακρόασης
1
 i  84 10 9 226 711

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

από Μαρ '07 1

590 g

1.3 lb

377,90 
1
 i  84 10 9 226 711

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A όχι

Και 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

από Μαρ '07 1

590 g

1.3 lb

377,90 
1
 i  84 10 9 226 711

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A όχι

Και 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

από Μαρ '07 1

590 g

1.3 lb

377,90 
Hands-free charging electronics, High
1
 i  84 10 9 200 824

I-SPEECH NL/IT

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας ιταλικά S855A ναί

Και 

Έκδοση γλώσσας ολλανδικά S868A όχι

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

114,64 
1
 i  84 10 9 207 363

I-SPEECH NL/IT

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

519,68 
1
 i  84 10 9 229 743

I-SPEECH NL/IT

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 200 824

I-SPEECH NL/IT

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας ιταλικά S855A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας ολλανδικά S868A ναί

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

114,64 
1
 i  84 10 9 207 363

I-SPEECH NL/IT

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

519,68 
1
 i  84 10 9 229 743

I-SPEECH NL/IT

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 200 824

I-SPEECH NL/IT

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας ιταλικά S855A ναί

Και 

Έκδοση γλώσσας ολλανδικά S868A όχι

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

114,64 
1
 i  84 10 9 207 363

I-SPEECH NL/IT

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

519,68 
1
 i  84 10 9 229 743

I-SPEECH NL/IT

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 200 824

I-SPEECH NL/IT

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας ιταλικά S855A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας ολλανδικά S868A ναί

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

114,64 
1
 i  84 10 9 207 363

I-SPEECH NL/IT

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

519,68 
1
 i  84 10 9 229 743

I-SPEECH NL/IT

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 200 824

I-SPEECH NL/IT

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας ιταλικά S855A ναί

Και 

Έκδοση γλώσσας ολλανδικά S868A όχι

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

114,64 
1
 i  84 10 9 207 363

I-SPEECH NL/IT

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

519,68 
1
 i  84 10 9 229 743

I-SPEECH NL/IT

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 200 824

I-SPEECH NL/IT

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας ιταλικά S855A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας ολλανδικά S868A ναί

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

114,64 
1
 i  84 10 9 207 363

I-SPEECH NL/IT

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

519,68 
1
 i  84 10 9 229 743

I-SPEECH NL/IT

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 200 825

I-SPEECH FR/ESP

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας γαλλικά S854A ναί

Και 

Έκδοση γλώσσας ισπανικά S856A όχι

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

114,64 
1
 i  84 10 9 207 362

I-SPEECH FR/ESP

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

519,68 
1
 i  84 10 9 229 742

FR/ES

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 200 825

I-SPEECH FR/ESP

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας γαλλικά S854A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας ισπανικά S856A ναί

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

114,64 
1
 i  84 10 9 207 362

I-SPEECH FR/ESP

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

519,68 
1
 i  84 10 9 229 742

FR/ES

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 200 825

I-SPEECH FR/ESP

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας γαλλικά S854A ναί

Και 

Έκδοση γλώσσας ισπανικά S856A όχι

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

114,64 
1
 i  84 10 9 207 362

I-SPEECH FR/ESP

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

519,68 
1
 i  84 10 9 229 742

FR/ES

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 200 825

I-SPEECH FR/ESP

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας γαλλικά S854A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας ισπανικά S856A ναί

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

114,64 
1
 i  84 10 9 207 362

I-SPEECH FR/ESP

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

519,68 
1
 i  84 10 9 229 742

FR/ES

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 200 825

I-SPEECH FR/ESP

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας γαλλικά S854A ναί

Και 

Έκδοση γλώσσας ισπανικά S856A όχι

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

114,64 
1
 i  84 10 9 207 362

I-SPEECH FR/ESP

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

519,68 
1
 i  84 10 9 229 742

FR/ES

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 200 825

I-SPEECH FR/ESP

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας γαλλικά S854A όχι

Και 

Έκδοση γλώσσας ισπανικά S856A ναί

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

114,64 
1
 i  84 10 9 207 362

I-SPEECH FR/ESP

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '07 να Μαρ '09 1

580 g

1.3 lb

519,68 
1
 i  84 10 9 229 742

FR/ES

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 229 741

DE/UK

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία L812A ναί

Και 

Έκδοση χώρας Γερμανία L801A όχι

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 229 741

DE/UK

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία L812A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Γερμανία L801A ναί

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 229 741

DE/UK

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία L812A ναί

Και 

Έκδοση χώρας Γερμανία L801A όχι

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 229 741

DE/UK

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία L812A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Γερμανία L801A ναί

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 229 741

DE/UK

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία L812A ναί

Και 

Έκδοση χώρας Γερμανία L801A όχι

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
1
 i  84 10 9 229 741

DE/UK

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θύρα επικοινωνίας USB/Audio S6FLA όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Σύστημα φωνητικού ελέγχου S620A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία L812A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Γερμανία L801A ναί

από Σεπ '07 1

580 g

1.3 lb

569,13 
Στήριγμα μονάδ.ελέγχ.τηλεματικής TCU/SES
2
 i  65 15 9 135 687
1

550 g

1.2 lb

12,61 
Εξαγωνικό περικόχλιο
3
 i  07 12 9 906 048

M5

4
0,49 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
4
 i  41 24 8 147 832

M6

4
1,01 
Bluetooth antenna
5
 i  84 50 6 928 461
1

20 g

0.71 oz

16,44 
Αντισταθμιστής αγωγού Dualband
+Πληροφορίες

Προαιρετική τοποθέτηση 

6
 i  84 21 6 932 865
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 197
ποσότητα: 10
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 663
ποσότητα: 10
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
61 13 8 377 072
ποσότητα: 1
Καλώδιο κεραίας
61 12 6 960 965
ποσότητα: 1
Καλώδιο κεραίας
61 12 6 960 976
ποσότητα: 1
1

190 g

0.4 lb

217,30 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Προαιρετική τοποθέτηση 

7
 i  07 11 9 902 932

M5X14

2
0,26 
Θήκη Prestol
+Πληροφορίες

Προαιρετική τοποθέτηση 

8
 i  07 14 7 143 447

M5

2
0,39 
Εφεδρική κεραία
9
 i  65 20 6 935 024
1

160 g

0.4 lb

20,88 
Λαμαρινόβιδα
10
 i  07 14 9 158 177

ISA M5X12

1
0,42 
Επιμέρ.εξαρτήματα SA 633 χώρος αποσκευών

← Επιμέρ.εξαρτήματα SA 633 χώρος αποσκευών

Επιμέρ.εξαρτήμ. SA 6NF κεντρική κονσόλα

Επιμέρ.εξαρτήμ. SA 6NF κεντρική κονσόλα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.