Επιμέρ.εξαρτήματα SA 633 χώρος αποσκευών

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S633A Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Έλεγχος Combox (S6VCA) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση μονάδα ελέγχου τηλεματικής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Για την παραγγελία μιας μονάδας TCU 

(Telematics Control Unit) απαιτείται 

Υποχρεωτικά η αναφορά του αριθμού 

Πλαισίου. Κατά την αποστολή της 

Ανταλλακτικής TCU κωδικοποιείται ο 

Αριθμός πλαισίου. Η αλλαγή της 

Κωδικοποίησης δεν είναι δυνατή. Η TCU 

Λειτουργεί σωστά μόνο σε συνδυασμό με 

Την κατάλληλη κωδικοποίηση. Για αυτό το 

Λόγο δεν είναι δυνατόν να παραγγείλετε 

Στοκ ανταλλακτικών TCU! 

Η μεταγενέστερη τοποθέτηση εξοπλισμού ή 

Η αλλαγή εξοπλισμού σε SA633 δεν είναι 

Δυνατή! 

 

1
 i  84 10 9 206 778

GSM

να Μαρ '07 1

750 g

1.7 lb

303,27 
1
 i  84 10 9 219 824

GSM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Μαρ '07 να Μαρ '10 1

750 g

1.7 lb

275,50 
1
 i  84 10 9 231 093

GSM

1

750 g

1.7 lb

303,27 
Στήριγμα μονάδ.ελέγχ.τηλεματικής TCU/SES
2
 i  65 15 9 135 687
1

550 g

1.2 lb

12,61 
Εξαγωνικό περικόχλιο
3
 i  07 12 9 906 048

M5

4
0,49 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
4
 i  41 24 8 147 832

M6

4
1,01 
Bluetooth antenna
5
 i  84 50 6 928 461
1

20 g

0.71 oz

16,44 
Εφεδρική κεραία
6
 i  65 20 6 935 024
1

160 g

0.4 lb

20,88 
Λαμαρινόβιδα
7
 i  07 14 9 158 177

ISA M5X12

2
0,42 
Επιμέρ.εξαρτήμ. SA 644 κεντρική κονσόλα

← Επιμέρ.εξαρτήμ. SA 644 κεντρική κονσόλα

Επιμέρ.εξαρτ. SA 644/SA 6FL χώρος αποσκ.

Επιμέρ.εξαρτ. SA 644/SA 6FL χώρος αποσκ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.