Εναλλάκτης

BMW 523Li E60 φορείο Κίνα N52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση εναλλάκτη
1
 i  12 31 7 525 376
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με

185A

1

7.6 kg

16.9 lb

480,62 
1
 i  12 31 7 543 083
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#4) Σετ αλουμινέν.κοχλίες εναλλάκτης
12 31 0 392 568
155A
ποσότητα: 1

155A

1

6.9 kg

15.1 lb

502,62 
Σετ αλουμινέν.κοχλίες εναλλάκτης
+Πληροφορίες

Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 

1x. Για περισσότερες πληροφορίες,  

Βλέπε Οδηγίες επισκευής! 

 

4
 i  12 31 0 392 568
1

50 g

0.1 lb

6,78 
Βασική μονάδα ελέγχου DME / MSV70

← Βασική μονάδα ελέγχου DME / MSV70

Εναλλάκτης επιμέρους εξαρτήματα

Εναλλάκτης επιμέρους εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.