Εναλλάκτης επιμέρους εξαρτήματα

BMW 523Li E60 φορείο Κίνα N52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S494A Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ.
S823A Έκδοση θερμής χώρας
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ αλουμινέν.κοχλίες εναλλάκτης
+Πληροφορίες

Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 

1x. Για περισσότερες πληροφορίες,  

Βλέπε Οδηγίες επισκευής! 

 

2
 i  12 31 0 392 568
1

50 g

0.1 lb

6,78 
Ρυθμιστής
5
 i  12 31 7 540 657

BOSCH

1

80 g

0.2 lb

102,92 
5
 i  12 31 7 547 082

VALEO

1

80 g

0.2 lb

102,92 
Τροχαλία ιμάντα εναλλάκτη
6
 i  12 31 7 570 152

VALEO

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ. S494A ναί

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

1

350 g

0.8 lb

59,31 
6
 i  12 31 7 570 152

VALEO

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ. S494A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

1

350 g

0.8 lb

59,31 
6
 i  12 31 7 570 152

VALEO

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ. S494A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

1

350 g

0.8 lb

59,31 
6
 i  12 31 7 560 483

BOSCH 6PK

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ. S494A ναί

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

1

360 g

0.8 lb

59,31 
6
 i  12 31 7 560 483

BOSCH 6PK

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ. S494A ναί

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

1

360 g

0.8 lb

59,31 
6
 i  12 31 7 560 483

BOSCH 6PK

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ. S494A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

1

360 g

0.8 lb

59,31 
Εναλλάκτης

← Εναλλάκτης

Μίζα

Μίζα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.