Τυφλή πλάκα ραδιοφώνου

BMW 325i E46 Touring Ευρώπη M54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Τυφλή πλάκα ραδιοφώνου
1
 i  65 12 8 229 147
1

70 g

0.2 lb

5,62 
Λαμαρινόβιδα οβάλ κεφαλής
2
 i  07 11 9 901 179

ST4,2X19 ZN-SW

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιαν '07 1
0,11 
Λαμαρινόβιδα
2
 i  07 11 9 904 176

ST4,2X19-U2-C-H

1
0,21 
Ραδιόφωνο BMW Navigation

← Ραδιόφωνο BMW Navigation

Ταινία γείωσης για μπροστινό καπό

Ταινία γείωσης για μπροστινό καπό →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.