Ταινία γείωσης για μπροστινό καπό

BMW 325i E46 Touring Ευρώπη M54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ταινία γείωσης για μπροστινό καπό
1
 i  65 31 1 437 881
1

30 g

1.06 oz

16,88 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
2
 i  34 11 1 156 427

M6X8

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Νοε '99 2
1,62 
2
 i  34 10 3 451 068

M6X8

2

10 g

0.35 oz

1,34 
Τυφλή πλάκα ραδιοφώνου

← Τυφλή πλάκα ραδιοφώνου

DAB Retrofit

DAB Retrofit →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.