Επιμέρ.εξαρτήμ. κεραία τηλεφώνου οροφής

BMW 316i E46 Touring Ευρώπη N46

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πομπός κεραίας Dualband
1
 i  84 50 6 907 083

NETZ GSM / PCN

από Ιουν '00 1

30 g

1.06 oz

19,33 
Βάση κεραίας οροφής Dualband
2
 i  84 50 6 907 085
από Ιουν '00 1

70 g

0.2 lb

65,13 
Καλώδιο κεραίας
3
 i  61 12 8 375 790

2590 MM

1

109 g

0.2 lb

28,06 
Στήριγμα αγωγού
4
 i  61 13 8 380 213
3
0,35 
Επιμ.εξαρτήμ. σύστημα φωνητικού ελέγχου

← Επιμ.εξαρτήμ. σύστημα φωνητικού ελέγχου

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.