Επιμ.εξαρτήμ. σύστημα φωνητικού ελέγχου

BMW 316i E46 Touring Ευρώπη N46

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μονάδα ελέγχου σύστημα φωνητικού ελέγχου
1
 i  84 41 6 915 047

EN

1

300 g

0.7 lb

530,01 
1
 i  84 41 6 915 048

IT

1

300 g

0.7 lb

0,00 
1
 i  84 41 6 915 046

DE

1

300 g

0.7 lb

530,01 
Στήριγμα συστήματος φωνητικού ελέγχου
2
 i  84 13 6 904 140
1

87 g

0.2 lb

3,87 
Λαμαρινένιο περικόχλιο
3
 i  61 13 1 372 033

M5

2
0,55 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
4
 i  07 11 9 902 932

M5X14

2
0,26 
Εξαγωνικό περικόχλιο
5
 i  63 25 9 128 043

M5

2
0,32 
Καλώδιο προσαρμογής
6
 i  61 12 6 921 225
1

62 g

0.1 lb

40,62 
Επιμέρ.εξαρτήμ.σύστημα ανοιχτής ακρόασης

← Επιμέρ.εξαρτήμ.σύστημα ανοιχτής ακρόασης

Επιμέρ.εξαρτήμ. κεραία τηλεφώνου οροφής

Επιμέρ.εξαρτήμ. κεραία τηλεφώνου οροφής →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.