Σετ μεταγ.τοποθ.τηλέφ.αυτοκ.Professional

BMW 318i E46 φορείο Βιετνάμ N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Σετ μεταγ.τοποθ.τηλέφ.αυτοκ.Professional
 
S249A Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι
S606A Σύστημα πλοήγησης Business
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S640A Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ.
S660A Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42)
S661A Ραδιόφωνο BMW Bu
S663A Ραδιόφωνο BMW Professional

συμπλήρωμα

Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη πρέπει να Παραγγέλνεται ξεχωριστά, ανάλογα Με τη γλώσσα της χώρας. Επιτρέπεται να τοποθετείται μόνο σε Χώρες, στις οποίες επιτρέπεται η Μετάδοση σήματος μέσω Bluetooth.

# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ αναβάθμισ. τηλέφ.αυτοκ. Professional
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

1
 i  84 61 0 309 295

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '01 1

2.9 kg

6.4 lb

0,00 
Σετ μεταγ.τοποθ.τηλέφ.αυτοκ.Professional
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 309 294
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως
84 50 8 021 110
από Σεπ '01 PROFESSIONAL
ποσότητα: 1

PROFESSIONAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Bu S661A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Professional S663A ναί

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

Και 

Σύστημα πολλ. λειτουργιών για το τιμόνι S249A ναί

από Σεπ '01 1

4.8 kg

10.6 lb

0,00 
Ενημέρωση σύστημα πλοήγησης (SZ)

← Ενημέρωση σύστημα πλοήγησης (SZ)

Σετ εξ.μεταγ.τοποθ.τηλέφ.αυτοκ.Cordless

Σετ εξ.μεταγ.τοποθ.τηλέφ.αυτοκ.Cordless →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.