Σετ εξ.μεταγ.τοποθ.τηλέφ.αυτοκ.Cordless

BMW 318i E46 φορείο Βιετνάμ N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Σετ εξ.μεταγ.τοποθ.τηλέφ.αυτοκ.Cordless
 
S640A Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ.
S660A Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42)

συμπλήρωμα

Τα επιμέρους εξαρτήματα του εξοπλισμού Περιλαμβάνονται στη συσκευασία Παράδοσης σε μαύρο χρώμα Τα MFL και MID με πλήκτρο τηλεφώνου Μπορούν να παραγγελθούν επιπρόσθετα Προαιρετικά. Η τοποθέτηση του MFL ή MID με Πλήκτρο τηλεφώνου αποτελεί Συνιστώμενη επιλογή και δεν Απαιτείται υποχρεωτικά για τη Λειτουργία του τηλεφώνου.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ μεταγ.τοποθ.τηλέφ.αυτοκ.BMW Singleb.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

1
 i  84 61 0 028 916

CORDLESS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '98 να Σεπ '01 1

5.1 kg

11.3 lb

0,00 
Σετ αναβάθμ. τηλέφ.αυτοκ. BMW Singleband
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

1
 i  84 61 0 143 974

CORDLESS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Μαρ '02 1

2.8 kg

6.3 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 028 925

CORDLESS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Μαρ '01 να Μαρ '02 1

2.9 kg

6.3 lb

0,00 
Σετ μεταγ.τοποθ.τηλέφ.αυτοκ.BMW Singleb.
1
 i  84 61 0 143 960
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Σετ εξ.μεταγ.τοποθ.ηχείο συστ.ανοιχ.ακρ.
84 64 0 147 543
από Σεπ '01 CORDLESS
ποσότητα: 1

CORDLESS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A ναί

από Σεπ '01 1

5.1 kg

11.2 lb

0,00 
1
 i  84 61 0 143 960

CORDLESS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Ραδιόφωνο BMW Reverse (C42) S660A όχι

από Σεπ '01 1

5.1 kg

11.2 lb

0,00 
Σετ μεταγ.τοποθ.τηλέφ.αυτοκ.Professional

← Σετ μεταγ.τοποθ.τηλέφ.αυτοκ.Professional

Σετ μετ.τοποθ.σύστ.φωνητ.ελέγχου γερμαν.

Σετ μετ.τοποθ.σύστ.φωνητ.ελέγχου γερμαν. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.