Ακουστική κινητήρα

BMW 740iL E38 φορείο Ευρώπη M62

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κάλυμμα ηχομόνωσης
1
 i  11 61 1 745 610
να Σεπ '98 1

1.8 kg

3.9 lb

226,01 
1
 i  11 61 1 435 457
από Σεπ '98 1

1.7 kg

3.8 lb

570,46 
Μηχανισμός ασφάλισης
2
 i  11 61 1 742 968
4

20 g

0.71 oz

20,42 
Στήριγμα μπροστά δεξιά
3
 i  11 61 1 742 207
1

41 g

1.45 oz

14,79 
Στήριγμα πίσω δεξιά
4
 i  11 61 1 742 208
1

40 g

1.41 oz

14,79 
Στήριγμα μπροστά αριστερά
5
 i  11 61 1 742 209
1

53 g

0.1 lb

18,56 
Στήριγμα πίσω αριστερά
6
 i  11 61 1 742 210
1

43 g

1.52 oz

14,79 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
7
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

4

10 g

0.35 oz

0,41 
Μείωση βλαβ. ουσιών καυσαερ. αντλία αέρα

← Μείωση βλαβ. ουσιών καυσαερ. αντλία αέρα

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.