Μείωση βλαβ. ουσιών καυσαερ. αντλία αέρα

BMW 740iL E38 φορείο Ευρώπη M62

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βαλβίδα διακοπής
1
 i  11 72 1 707 619
από Σεπ '98 1

250 g

0.6 lb

77,40 
Στεγανοποίηση χωρίς αμίαντο
2
 i  11 72 7 505 259
από Σεπ '98 1

1 g

0.04 oz

6,16 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
3
 i  07 12 9 904 553

AM6-8-ZNNIV SI

από Σεπ '98 2
0,45 
Αγωγός δευτερεύοντα αέρα
4
 i  11 72 1 433 344
από Σεπ '98 1

200 g

0.4 lb

74,75 
Δακτύλιος-Ο
5
 i  07 11 9 901 511

14X1,8

από Σεπ '98 2
0,44 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
6
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

από Σεπ '98 2

10 g

0.35 oz

0,41 
Σφιγκτήρας σωλήνα
7
 i  11 72 1 745 993
από Σεπ '98 1

16 g

0.56 oz

3,62 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής με ροδέλα
8
 i  07 11 9 920 067

M6X16-Z1-8.8-ZN

από Σεπ '98 1

4 g

0.14 oz

0,54 
Μείωση βλαβ. ουσιών καυσαερ. αντλία αέρα

← Μείωση βλαβ. ουσιών καυσαερ. αντλία αέρα

Ακουστική κινητήρα

Ακουστική κινητήρα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.