Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων

BMW 3.0Si E3 φορείο ΗΠΑ M30

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
1
 i  07 11 9 913 627

εγχειρίδιο

M8X18

από Σεπ '74 να Ιουλ '76 2

11 g

0.39 oz

0,68 
Ροδέλα
2
 i  07 11 9 936 432

εγχειρίδιο

8,4

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '74 να Ιουλ '76 2

10 g

0.35 oz

0,08 
2
 i  07 11 9 936 441

εγχειρίδιο

8,4

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '74 να Ιουλ '76 2

10 g

0.35 oz

0,49 
Στήριγμα εξάτμισης
3
 i  18 21 1 245 605

εγχειρίδιο

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '74 να Ιουλ '76 1

355 g

0.8 lb

0,00 
Ελατηριωτή ροδέλα
6
 i  07 11 9 932 095

B8

3
0,03 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
14
 i  07 11 9 913 657

M8X25

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

10 g

0.35 oz

0,32 
14
 i  07 11 9 901 125

M8X25-8.8-ZNS

2

10 g

0.35 oz

0,45 
Ιμάντας σύσφιξης
15
 i  18 21 1 245 607

εγχειρίδιο

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '74 να Ιουλ '76 1

102 g

0.2 lb

0,00 
Λαμαρινόβιδα εξαγωνικής κεφαλής
16
 i  07 11 9 916 960

ST6,3X13-C-Z1

2

10 g

0.35 oz

0,09 
Λαμαρίνα θερμοπροστασίας
17
 i  18 21 1 245 592

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

470 g

1 lb

0,00 
Σετ επισκ.βάσης ανάρτησης σωλήν.εξάτμισ.
18
 i  18 21 1 245 913

εγχειρίδιο

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '74 να Ιουλ '76 1

492 g

1.1 lb

0,00 
Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων

← Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων

Συγκρότημα σιγαστήρα

Συγκρότημα σιγαστήρα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.