Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων

BMW 3.0Si E3 φορείο ΗΠΑ M30

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας εξάτμισης μπροστά
2
 i  18 11 1 245 577

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '74 να Ιουλ '76 1

4.3 kg

9.5 lb

0,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο
3
 i  18 30 1 737 774

M10

6

10 g

0.35 oz

0,70 
Σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων
4
 i  18 11 1 246 372
από Σεπ '74 να Ιουλ '76 1

3.2 kg

7.1 lb

70,51 
Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων

Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.