αποτέλεσμα αναζήτησης: 11142249533

BMW Z3 1.9 Z3 ανοικτό αυτοκίνητο Ευρώπη M44

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
10 Στεγανοποιητικός δακτύλιος αξόνων 11 14 2 249 533    i  1