Τζάμι πρόσθετα εξαρτήματα

BMW Z3 3.0i Z3 κουπέ Ευρώπη M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Φεβρουάριος 2001

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στεγανοποίηση μπροστινού παρμπρίζ
1
 i  51 71 8 399 109
1

233 g

0.5 lb

152,54 
Λαστιχένιο τακάκι
2
 i  51 31 1 925 433

D = 11.1

6
0,68 
Αποσβεστήρας
3
 i  51 31 8 236 877
3
1,37 
Λαστιχένιο τακάκι
4
 i  51 13 0 449 226
να Ιουν '02 12

1 g

0.04 oz

2,76 
Αποσβεστήρας
4
 i  51 31 2 996 980
12
1,49 
Λάστιχο στεγαν. πλαϊν.τζαμ. πίσω αριστ.
4
 i  51 71 8 399 117
1

225 g

0.5 lb

52,45 
Λάστιχο στεγαν. πλαϊν. τζαμ. πίσω δεξιά
4
 i  51 71 8 399 118
1

225 g

0.5 lb

52,45 
Τζάμι

← Τζάμι

Πλαϊνό τζάμι σταθερό

Πλαϊνό τζάμι σταθερό →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.