Καρμπυρατέρ πρόσθετα εξαρτήματα

BMW 1800 NK φορείο Ευρώπη 4-Zyl

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

Καρμπυρατέρ πρόσθετα εξαρτήματα
 

συμπλήρωμα

Solex 38-40 Pdsi
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σφαίρα
1
 i  13 11 0 539 133

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Ελατήριο πίεσης
2
 i  13 11 1 257 789

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Κοχλίας
3
 i  13 11 1 257 790

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Κοχλίας
4
 i  13 11 0 539 235

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

2 g

0.07 oz

0,00 
Ελατήριο πίεσης
5
 i  13 11 0 039 729

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Μοχλός
6
 i  13 11 0 439 109

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

25 g

0.88 oz

0,00 
Ροδέλα ασφάλισης
7
 i  13 11 0 539 252

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο
8
 i  13 54 1 267 664

M8X1

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

2 g

0.07 oz

0,00 
Ροδέλα αποστάτης
9
 i  13 11 0 539 204

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Μοχλός μετάδοσης κίνησης
10
 i  13 11 0 639 111

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

15 g

0.53 oz

0,00 
Ελατήριο στρέψης
11
 i  13 11 1 265 527

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

2 g

0.07 oz

1,90 
Ακροδέκτης
13
 i  13 11 0 639 179

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

8 g

0.28 oz

2,14 
Ροδέλα
14
 i  13 11 0 539 150

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Περικόχλιο
16
 i  13 11 0 539 269

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο
16
 i  13 11 1 258 945

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Σετ ράβδος αντλίας
16
 i  13 11 1 709 115

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

10 g

0.35 oz

0,00 
Ροδέλα
17
 i  13 11 0 539 135

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Σετ μοχλός μίζας
20
 i  13 11 1 709 114

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

78 g

0.2 lb

0,00 
Ελατηριωτή ροδέλα
23
 i  07 11 9 932 047

B5

2

1 g

0.04 oz

0,03 
Κοχλίας
24
 i  13 11 0 639 157

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

2 g

0.07 oz

0,00 
Κοχλίας
25
 i  13 11 0 539 268

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,55 
Κοχλίας σύσφιξης
25
 i  13 11 9 057 338
1

4 g

0.14 oz

3,35 
Υποδοχή
26
 i  13 11 0 539 175

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

2 g

0.07 oz

0,00 
Καρμπυρατέρ πρόσθετα εξαρτήματα

← Καρμπυρατέρ πρόσθετα εξαρτήματα

Καρμπυρατέρ πρόσθετα εξαρτήματα

Καρμπυρατέρ πρόσθετα εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.