αποτέλεσμα αναζήτησης: 11121726238

BMW 220dX F46 Gran Tourer Ευρώπη B47

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
2 Χιτώνιο προσαρμογής 11 12 1 726 238    i  2

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
2 Χιτώνιο προσαρμογής 11 12 1 726 238    i  4

Κυλινδροκεφαλή/πρόσθετα εξαρτήματα

Κυλινδροκεφαλή/πρόσθετα εξαρτήματα
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
7 Χιτώνιο προσαρμογής 11 12 1 726 238    i  2