Αισθητήρας ρύθμισης δέσμης προβολέων

BMW 328LiX F35 φορείο Κίνα N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Φώτα Xenon (S522A) = ναί

Ή
Προσαρμοζόμενος προβολέας LED (S552A) = ναί

Ή
Driving Assistant (S5ASA) = ναί
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αισθητήρας στάθμης ύψους
1
 i  37 14 6 860 843
2

40 g

1.41 oz

63,22 
Στήριγμα αισθητήρα στάθμης ύψους αριστ.
2
 i  37 14 6 797 816
1

50 g

0.1 lb

7,58 
Κοχλίας Isa
3
 i  07 12 9 904 491

M5X10

4
0,80 
Ράβδος ρύθμισης
4
 i  37 14 6 797 817
1

50 g

0.1 lb

7,77 
Εξαγωνικό περικόχλιο
5
 i  07 12 9 905 817

M6-8-ZNNIV SI

2
1,21 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
6
 i  07 11 9 904 371

M6X16-8.8-ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,27 
Θήκη Prestol
7
 i  37 14 6 850 307

M6 ZNS3

1
1,69 
Στήριγμα αισθητήρα στάθμης ύψους αριστ.
8
 i  37 14 6 783 046
1

40 g

1.41 oz

7,58 
Ράβδος ρύθμισης αριστερά
9
 i  37 14 6 867 535
1

60 g

0.1 lb

7,58 
Εξαγωνικό περικόχλιο
10
 i  07 12 9 905 817

M6-8-ZNNIV SI

1
1,21 
Βάση μπροσ.άξονα εγκάρσ.βραχ./ράβδ.έλξης

← Βάση μπροσ.άξονα εγκάρσ.βραχ./ράβδ.έλξης

Γόνατ.ανάρτ.μπρ./φορ.μουαγ./ρουλεμ.τροχ.

Γόνατ.ανάρτ.μπρ./φορ.μουαγ./ρουλεμ.τροχ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.