Αντλία υποπίεσης

BMW 328LiX F35 φορείο Κίνα N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντλία υποπίεσης
1
 i  11 66 7 622 380
1

750 g

1.7 lb

285,47 
Κοχλίας Isa
3
 i  07 12 9 907 292

M7X35-U1-8.8

3

10 g

0.35 oz

1,43 
Πολλαπλή εισαγωγής

← Πολλαπλή εισαγωγής

Στροβιλοσυμπιεστής

Στροβιλοσυμπιεστής →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.