Στροβιλοσυμπιεστής

BMW 328LiX F35 φορείο Κίνα N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση στροβιλοσυμπιεστής
+Πληροφορίες

Τηρείτε οπωσδήποτε προσεκτικά τις 

Οδηγίες 

Επισκευής 11 65 020! 

1
 i  11 65 7 642 469
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Στεγανοποίηση χωρίς αμίαντο
11 42 7 577 017
ποσότητα: 1
Σωλήνας λαδιού επιστροφή
11 42 8 626 653
ποσότητα: 1
1

9.1 kg

20.1 lb

1.279,81 
Μονάδα ρύθμισης
+Πληροφορίες

Nur passend zuTurbolader 7 642 469 

 

2
 i  11 65 7 638 783
1

770 g

1.7 lb

210,22 
Σετ εξαρτημάτων στερέωσης
3
 i  11 65 8 612 575
1
4,77 
Βαλβίδα ανακυκλοφορ. αέρα ρολαρίσματος
4
 i  11 65 7 609 210
1

230 g

0.5 lb

97,14 
Κοχλίας Isa
5
 i  07 12 9 905 865

M6X14 - 8.8

3

10 g

0.35 oz

3,14 
Στήριγμα
6
 i  11 65 7 647 331
1

110 g

0.2 lb

17,56 
Κοχλίας Isa
7
 i  11 65 7 609 961

M8X20-10.9 ZNS3

2

10 g

0.35 oz

1,39 
Κοχλίας Isa
8
 i  11 65 7 609 303

M8X25

1

20 g

0.71 oz

1,95 
Στήριγμα
9
 i  11 65 7 636 356
1

40 g

1.41 oz

11,05 
Μπουζόνι
10
 i  11 65 7 637 528

M6/M8

1

10 g

0.35 oz

2,00 
Κοχλίας ASA
11
 i  07 12 9 904 559

M8X20-U1-8.8

2

10 g

0.35 oz

0,77 
Λαμαρίνα θερμοπροστασίας
12
 i  11 65 7 620 956
1

160 g

0.4 lb

37,75 
Βίδα αστεροειδούς κεφαλής
13
 i  07 11 9 907 332

M8X16-8.8-ZNS3

3

10 g

0.35 oz

0,68 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
14
 i  11 65 7 625 293
4

10 g

0.35 oz

3,96 
Περικόχλιο με πατούρα
15
 i  18 40 7 502 196
10

20 g

0.71 oz

2,16 
Αντλία υποπίεσης

← Αντλία υποπίεσης

Τροφοδοσία λαδιού στροβιλοσυμπιεστής

Τροφοδοσία λαδιού στροβιλοσυμπιεστής →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.