Συγκρότημα κίνησης

BMW 328LiX F35 φορείο Κίνα N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

Συγκρότημα κίνησης
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 2 359 413
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Ωστήριο
11 32 7 601 233
να Μαρ '16 N20B20C
ποσότητα: 1

N20B20C

να Μαρ '16 1
0,00 
1
 i  11 00 2 420 498
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Παλμοδότης
13 62 7 525 014
N20B20C
ποσότητα: 2
Ωστήριο
11 32 7 601 233
N20B20C
ποσότητα: 1

N20B20C

1
0,00 
Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.