Κυλινδροκεφαλή/πρόσθετα εξαρτήματα

BMW 328LiX F35 φορείο Κίνα N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ κοχλίες για κυλινδροκεφαλή
1
 i  11 12 2 212 157
1

650 g

1.4 lb

31,65 
Ροδέλα
2
 i  11 12 7 583 138
6

10 g

0.35 oz

5,00 
Ροδέλα
3
 i  11 12 7 620 958
4

10 g

0.35 oz

1,80 
Φλάντζα κυλινδροκεφαλής χωρίς αμίαντο
4
 i  11 12 7 620 697

0,70MM

να Φεβ '16 1

390 g

0.9 lb

88,05 
4
 i  11 12 8 676 519

0,70MM

1
88,05 
4
 i  11 12 7 620 698

1,00MM (+0,30)

να Φεβ '16 1

390 g

0.9 lb

118,86 
4
 i  11 12 8 676 514

1,00MM (+0,30)

1
118,86 
Plug-slot insert
5
 i  11 12 7 595 545
1

640 g

1.4 lb

35,46 
Plug-slot insert
6
 i  11 12 7 595 546
1

640 g

1.4 lb

35,46 
Στεγανοποίηση
7
 i  11 12 7 589 830
2
2,72 
Κοχλίας Isa
8
 i  11 12 7 648 655

M6X35

4

10 g

0.35 oz

1,27 
Χιτώνιο προσαρμογής
9
 i  11 12 7 606 504

D=7,5MM

4
1,42 
Κυλινδροκεφαλή

← Κυλινδροκεφαλή

Κυλινδροκεφαλή — ηλεκτρ.πρόσθ.εξαρτήματα

Κυλινδροκεφαλή — ηλεκτρ.πρόσθ.εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.