Κυλινδροκεφαλή

BMW 328LiX F35 φορείο Κίνα N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κυλινδροκεφαλή με μηχανισμ.κίνησ.βαλβίδ.
1
 i  11 12 7 624 778
1

26.5 kg

58.5 lb

2.642,52 
Ακέφαλος κοχλίας ASA
2
 i  11 12 7 521 167

M7X68MM

5

20 g

0.71 oz

0,80 
Κοχλίας Torx
3
 i  11 12 7 641 799

M6X32MM

10

10 g

0.35 oz

1,38 
Κοχλίας Torx
4
 i  11 12 7 570 778

M6X27MM

8

10 g

0.35 oz

1,18 
Κοχλίας Isa
5
 i  11 12 7 592 633

M6X52-8.8

11

10 g

0.35 oz

1,31 
Ακέφαλος κοχλίας ASA
6
 i  11 12 7 593 376

M7X39MM

10

10 g

0.35 oz

0,36 
Κοχλίας φραγής με στεγανοποιητ. δακτύλιο
7
 i  11 11 7 533 423

M16X1.5-AL

1

10 g

0.35 oz

2,92 
Τάπα στεγανοποίησης
8
 i  11 12 1 432 349

18,0MM

2
2,68 
Τάπα στεγανοποίησης
9
 i  11 12 1 733 403

22,0MM

1

10 g

0.35 oz

2,89 
Κοχλίας φραγής με στεγανοποιητ. δακτύλιο
10
 i  11 31 7 502 048

M18X1,5

1

20 g

0.71 oz

3,09 
Ελαιολεκάνη

← Ελαιολεκάνη

Κυλινδροκεφαλή/πρόσθετα εξαρτήματα

Κυλινδροκεφαλή/πρόσθετα εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.