Συγκρότημα στροφάλου — έμβολα

BMW 328LiX F35 φορείο Κίνα N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Έμβολο
1
 i  11 25 8 606 459
4

470 g

1 lb

169,51 
Δακτυλίδι ασφαλείας
2
 i  11 25 7 561 710

22X1,6

8
2,34 
Σετ επισκευής ελατήρια εμβόλου
3
 i  11 25 7 594 453

(0)

4

18 g

0.63 oz

65,04 
Συγκρότημα στροφάλου-διωστήρες

← Συγκρότημα στροφάλου-διωστήρες

Σφόνδυλος αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Σφόνδυλος αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.