Μηχ.ιμάντα εναλλ./κλιματ./υδρ.σύσ.διεύθ.

BMW 328LiX F35 φορείο Κίνα N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πολλαπλός τραπεζοειδής ιμάντας
1
 i  11 28 7 618 848

6PKX1003

1

90 g

0.2 lb

26,57 
Εντατήρας ιμάντα μηχανικός
3
 i  11 28 7 594 969
1

730 g

1.6 lb

82,70 
Κοχλίας ASA
4
 i  07 12 9 903 926

M8X30

3

10 g

0.35 oz

1,12 
Μηχαν.κίνησ.ιμάντα αποσβεστήρ.κραδασμών

← Μηχαν.κίνησ.ιμάντα αποσβεστήρ.κραδασμών

Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.