Σύντομες οδηγίες F32, F33

BMW 428i F33 Cabrio ΗΠΑ N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σύντομες οδηγίες F32, F33
4
 i  01 40 2 961 961

ENUS

από Μαρ '15 1
8,20 
Σύντομες οδηγίες F32, F33
5
 i  01 40 2 961 962

FRCA

από Μαρ '15 1
0,00 
Εγχειρίδιο οδηγιών Infotainment HU-H

← Εγχειρίδιο οδηγιών Infotainment HU-H

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΕ

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΕ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.