Θήκη βιβλίου οχήματος BMW

BMW 428i F33 Cabrio ΗΠΑ N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Θήκη βιβλίου οχήματος BMW
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Θήκη βιβλίου οχήματος
2
 i  51 92 7 896 863

M3 -CSL-

από Μαϊ '03 1

280 g

0.6 lb

64,20 
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΕ

← Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΕ

Θήκη βιβλίου οχήματος BMW M

Θήκη βιβλίου οχήματος BMW M →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.