Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων GS6-17BG

BMW 428i F33 Cabrio ΗΠΑ N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση κιβώτιο 6 ταχυτήτων
1
 i  23 00 7 633 990
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Κοχλίας Torx με μικροκάψουλες
23 14 7 576 178
GS6-17BG - TAU0
ποσότητα: 2
Αισθητήρας νεκράς
23 14 7 606 188
GS6-17BG - TAU0
ποσότητα: 1

GS6-17BG - TAU0

1

36 kg

79.4 lb

2.779,57 
Λάδι χειροκίνητ.κιβωτ.ταχυτήτ. MTF LT-3
2
 i  83 22 2 339 221
+Πληροφορίες
Για τις χωρητικότητες, βλέπε πρόσθετη Πληροφορία

1L

X

900 g

2 lb

21,85 
Κιβώτ.ταχυτήτ.βάση στερέωσ./πρόσθ.εξαρτ.

Κιβώτ.ταχυτήτ.βάση στερέωσ./πρόσθ.εξαρτ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.