Εξατμιστής / βαλβίδα εκτόνωσης

BMW 428i F33 Cabrio ΗΠΑ N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εξατμιστής
1
 i  64 11 9 229 487

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '15 1

2.7 kg

6 lb

303,58 
1
 i  64 11 6 975 553
1
306,08 
Βαλβιδα εκτονωσησ
2
 i  64 11 9 289 832
1

250 g

0.6 lb

105,96 
Σετ δακτύλ.-O θερμ.σώματ./βαλβίδ.εκτόν.
3
 i  64 11 9 237 642
1

2 g

0.07 oz

25,19 
Χειριστήριο αυτόματ.συστ.κλιματισμ. High

← Χειριστήριο αυτόματ.συστ.κλιματισμ. High

Τμήματα κελύφους σύστημα κλιματισμού

Τμήματα κελύφους σύστημα κλιματισμού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.